Biểu mẫu Báo cáo tình hình tuân thủ Quy định công bố thông tin
Sao Viet Law

Biểu mẫu Báo cáo tình hình tuân thủ Quy định công bố thông tin

20/08/2016 09:45 AM


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY ……………………………

Số: … /2016/CV-CT

(V/v: báo cáo tình hình tuân thủ quy định về công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016

 

           

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hà Nội

Thực hiện đề nghị của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội tại Thông báo số 806/TB - KH&ĐT ngày 18/8/2016 về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty ………………….. xin báo cáo tình hình tuân thủ quy định về công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp tại đơn vị mình như sau:

1. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2016 đến ngày 31/07/2016, Công ty Chúng tôi đã thực hiện thủ tục thành lập mới doanh nghiệp HOẶC thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi …………………………………….)

2. Chúng tôi đã thực hiện thủ tục Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia liên quan việc thành lập mới doanh nghiệp HOẶC thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nêu trên.

Số biên lai thu phí: ……………………….

Ngày thu phí:………………………………..

Công ty ……………………………….. xin báo cáo để quý Cơ quan được biết. Mọi thông tin hướng dẫn khác xin được gửi tới địa chỉ:

-  Công ty …………………………..

-  Địa chỉ: ……………………………………

-  Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………………

-  Email: ………………………………………………………….

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CT.

CÔNG TY …………………….

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:

Biểu mẫu Báo cáo tình hình tuân thủ Quy định công bố thông tin CV bao cao tinh hinh tuan thu QD Cong bo thong tin_saovietlaw.docx

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status