Mẫu Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt
Sao Viet Law

Mẫu Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt mới nhất

04/07/2016 02:46 PM


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

............, ngày..........tháng ........năm ......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

Kính gửi: Cơ quan thuế ................................................................................................................................

- Tên người nộp thuế: ....................................................................................................................................

- Mã số thuế: .............................................................................................................................................

- Địa chỉ: .............................................................................................................................................

- Điện thoại: …………………… Fax: ……….…… E-mail: ……………………

- Ngành nghề kinh doanh chính là: ....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................                          

Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt như sau:

1. Số tiền đề nghị gia hạn nộp: …………………….. đồng

Trong đó:

- Tiền thuế: ……………… đồng (chi tiết theo từng loại tiền thuế)

- Tiền phạt: ……………… đồng.

2. Lý do đề nghị gia hạn:

.........................................................................................................................................................                          

3. Thời gian đề nghị gia hạn: Từ ngày ................................. đến ngày .........................................................

4. Kế hoạch và cam kết về việc nộp số tiền thuế, tiền phạt:

.........................................................................................................................................................                                                  

5. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) .............................................................................................................................................

(2) .............................................................................................................................................

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

Tập tin đính kèm:

Mẫu Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt mới nhất Cong van de nghi gia han nop thue_saovietlaw.docx

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status