Đơn đề nghị rút tiền ký quỹ đối với các Trung tâm tư vấn du học được cấp phép trước tháng 7/2016
Sao Viet Law

Mẫu Đơn đề nghị rút tiền ký quỹ đối với các Trung tâm tư vấn du học được cấp phép trước tháng 7/2016

19/07/2016 05:50 PM


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHONG LINH

Trung tâm tư vấn du học Phong Linh

Số: .........................................................

V/v rút tiền ký quỹ cho dịch vụ TVDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2016

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT TIỀN KÝ QUỸ

Kính gửi:      - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

                              - Phòng Giáo dục có yếu tố nước ngoài.

 

          Căn cứ công văn số 2790 /SGD&ĐT- GDCYTNN ngày 14/7/2016 về việc đề nghị được rút tiền ký quỹ cho dịch vụ tư vấn du học, Trung tâm Tư vấn du học Phong Linh Thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Phong Linh. 

Giấy ĐKKD: .................................. Số:............ ngày cấp:........................... Nơi cấp: .............................................

Quyết định thành lập:.............       Số: ........... ngày cấp:........................... Nơi cấp:............................................

Giám đốc công ty:

Họ và tên:............................................ 

Điện thoại:..................................................Email:............................................

Quốc tịch:............................................

Chứng minh nhân dân số: ........................ Cấp tại ..............  ngày ... tháng ... năm .....

Giám đốc trung tâm tư vấn:

Họ và tên:............................................

Điện thoại: ............................................     Email:............................................

Quốc tịch: ............................................

Chứng minh nhân dân số: ........................ Cấp tại ..............  ngày ... tháng ... năm .....

Địa chỉ Trụ sở chính: ............................................(điện thoại, email)

Địa chỉ trụ sở giao dịch: ............................................(điện thoại, email)

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động DVTVDH: số............................................, ngày cấp............................................

Cơ sở/chi nhánh khác: ....................................................................................................

Đề nghị được rút số tiền ký quỹ của công ty tại ngân hàng …………………./ chi nhánh ……….

Chủ tài khoản: ………………………………….

Số tài khoản : ……………….. ngày ….. tháng … năm ….

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn.

 

                                                                            GIÁM ĐỐC

                                                                            (Ký tên và đóng dấu)

 

Tập tin đính kèm:

Mẫu Đơn đề nghị rút tiền ký quỹ đối với các Trung tâm tư vấn du học được cấp phép trước tháng 7/2016 Don de nghi rut tien ky quy DV TVDH.doc

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status