Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền mới nhất năm 2018
Sao Viet Law

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền mới nhất năm 2018

04/01/2018 10:10 AM


Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền sử dụng trong các giao dịch dân sự như ủy quyền nhận tiền đặt cọc, ủy quyền nhận gửi tiền, ủy quyền nhận lương hưu, ... theo thỏa thuận hoặc hợp đồng. Dưới đây là mẫu ủy quyền nhận tiền mới nhất năm 2018.
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                                                                                          ...................., ngày.....tháng......năm.........
 

 GIẤY ỦY QUYỀN

 
V/v Nhận tiền đặt cọc hợp đồng .................
-Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,
 

Bên ủy quyền (Bên A):

 
.....................................................................................................................................
 
- Mã số thuế:..............................................................................................................................
 
- Đại diện:.............................................................. Chức vụ:.....................................................
 
- Địa chỉ:.....................................................................................................................................
 
- Điện thoại:........................................................... Fax:.............................................................
 
- Tài khoản số:...................................................... tại Ngân hàng:.............................................

 

Bên được ủy quyền (Bên B):

 
.....................................................................................................................................
 
- Mã số thuế:..............................................................................................................................
 
- Đại diện:............................................................. Chức vụ:......................................................
 
- Địa chỉ:.....................................................................................................................................
 
- Điện thoại:......................................................... Fax:..............................................................
 
- Tài khoản số:.................................................... tại Ngân hàng:..............................................
 
Sau khi tiến hành thỏa thuận, các Bên đồng ý lập Giấy ủy quyền này theo các nội dung sau đây:
 

Điều 1. Nội dung ủy quyền

 
1. Mục đích ủy quyền: ........................................................................
 
2. Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ khách hàng số tiền đặt cọc thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.
 
3. Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định. Bên B không có quyền nhận từ khách hàng số tiền ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền này.
 
4. Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự quy định tại Hợp đồng số.......... và Bên B phải lập văn bản Thỏa thuận đặt cọc theo mẫu của Bên A.
 

Điều 2. Phạm vi ủy quyền

 
1. Nội dung ủy quyền nêu tại Điều 1 chỉ có hiệu lực trong phạm vi công việc các Bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng số.....và chỉ áp dụng đối với các căn hộ được giới hạn bởi nội dung Hợp đồng này.
 
2. Quyền và nghĩa vụ của các Bên trong quá trình khách hàng đăng ký và đặt cọc phải tuân theo nội dung Hợp đồng số...............................
 

Điều 3. Thù lao ủy quyền

 
Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.
 

Điều 4. Hiệu lực ủy quyền

 
1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.
 
2. Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực đồng thời khi Hợp đồng đặt cọc ........... hết hiệu lực hoặc tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.
 
3. Giấy ủy quyền này là phần không thể tách rời của Hợp đồng đặt cọc.
 
                               
                                         BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                                                                                 BÊN ỦY QUYỀN
                                                 (Ký, họ tên)                                                                                               (Ký, họ tên)   
                                      
 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

 
..........................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Trang chủ: http://saovietlaw.com

 

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status