Mẫu giấy xác nhận tập sự hành nghề luật sư mới nhất năm 2018
Sao Viet Law

Mẫu giấy xác nhận tập sự hành nghề luật sư mới nhất năm 2018

08/01/2018 10:07 AM


 

Tên tổ chức hành nghề luật sư
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC NHẬN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

Tên tổ chức hành nghề luật sư: ..................................................................................

Giấy đăng ký hoạt động:..............................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................

Điện thoại:....................................................................................................................

Fax:..............................................................................................................................

XÁC NHẬN

Ông/bà: ……………………………………………………………………………. được nhận tập sự hành nghề luật sư tại ..…………………………………………………………………….. kể từ ngày ..... tháng .... năm ………… đến ngày .... tháng .... năm ………………………………..

Họ tên luật sư hướng dẫn:...........................................................................................

Chứng chỉ hành nghề số:………............do Bộ Tư Pháp cấp ngày………………….

Thẻ luật sư số:........................................do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày… ……………………………………………………………………………………….

Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn, người tập sự cam kết tuân thủ các quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

 

 

Hà Nội, ngày …... tháng .....năm …..
Đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Luật sư hướng dẫn
(Ký tên)

 

 

                Người tập sự
               (Ký tên)

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT

Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Trang chủ: http://saovietlaw.com

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status