Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc chi nhánh
Sao Viet Law

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc chi nhánh

08/09/2016 11:39 AM


Tư vấn soạn thảo hợp đồng, quy chế, điều lệ, quyết định công ty

Mẫu tham khảo

 

Tên doanh nghiệp

 
   

 

 

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

 

 

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty …………………………..

 

QUYẾT ĐỊNH:

           

Điều 1: Bổ nhiệm ông / bà ………………………………………… Nam/Nữ: …….

Sinh ngày: …………            Dân tộc: ………. ……….. Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………….. Cơ quan cấp: ………………………. ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

Làm trưởng chi nhánh/văn phòng đại diện công ty ………………………….. ………

tại địa chỉ: …………… ………………………………………………………………

Điều 2: Ông / bà …………… (đại diện pháp luật ) và ông / bà ………….người đứng đầu chi nhánh / văn phòng đại diện  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

             

 

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tập tin đính kèm:

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc chi nhánh Mau quyet dinh bo nhiem GD TGD CN.docx

DK      Liên hệ công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Giấy đăng ký hoạt động số 0102042/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp TP Hà Nội cấp.
Copyright by 2014 Luatsaoviet
DMCA.com Protection Status