Tư vấn Thành lập doanh nghiệp hiệu quả 2016
Sao Viet Law
  • Thành lập công ty chứng khoán

    Tôi đang dự định thành lập công ty kinh doanh chứng khoán nhưng chưa biết cần phải đáp ứng những điều kiện nào để được thành lập công ty. Rất mong được luật sư tư vấn giúp.

    Chi tiết

  • Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

    Để đi vào hoạt động của bể bơi trong nhà rộng 300 m2 tại quận Long Biên – Hà Nội thì tôi đã thành lập một Công ty có mã ngành liên quan đến hoạt động của các cơ sở thể thao, hoạt động vui chơi giải trí tại Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội. Tôi được biết bể bơi của tôi cần có thêm Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn. Vậy cho tôi hỏi điều kiện và hồ sơ để tôi được cấp Giấy chứng nhận này là như thế nào?

    Chi tiết