Tư vấn lao động, bảo hiểm, tiền lương
Sao Viet Law
  • Nghỉ dưỡng sức sau sinh

    Công ty em có chị nghỉ sinh theo chế độ thai sản tới tháng 9/2017 là hết 06 tháng và bắt đầu đi làm lại từ đầu tháng 10.Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên chị ấy xin nghỉ không lương thêm một thời gian để dưỡng sức

    Chi tiết

  • Hướng dẫn thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội

    Vừa rồi em có thực hiện báo tăng BHXH đối với hai nhân viên mới trong công ty, trong đó có một chị đã có sổ BHXH nhưng lại không thông báo nên em vẫn báo tăng mới, như vậy là chị đó có tới 2 sổ bảo hiểm xã hội. Vậy thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội làm như thế nào?

    Chi tiết