Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Sao Viet Law
 • Các hình thức giảm vốn điều lệ công ty TNHH

  Công ty tôi là Công ty TNHH do 2 thành viên góp vốn thành lập vào năm 2010. Vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Nay, công ty tôi muốn đăng ký giảm vốn điều lệ. Vậy mong luật sư tư vấn giúp chúng tôi: Có những cách thức giảm vốn nào công ty có thể áp dụng được?

  Chi tiết

 • Khắc con dấu có logo của doanh nghiệp

  Tôi mới thành lập doanh nghiệp, nay muốn khắc dấu tròn công ty, trong dấu thể hiện hình ảnh logo của công ty như vậy có được không? Khắc dấu xong công ty tôi còn cần phải thực hiện thêm những thủ tục gì để được sử dụng dấu ?

  Chi tiết

 • Làm thế nào để có giấy xác nhận địa điểm kinh doanh ?

  Công ty tôi thay đổi người đại diện theo pháp luật vào tháng 5/2017, tuy nhiên trên giấy đăng ký doanh nghiệp mới (giấy vàng) không thể hiện thông tin về địa điểm kinh doanh của công ty tôi đã thành lập trước đó.Hiện nay công ty tôi muốn có giấy xác nhận công ty tôi có địa điểm kinh doanh cần làm thủ tục gì ?

  Chi tiết